Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w październiku2023 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu październiku 2023 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 23.10.2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (poniedziałek).

Porządek posiedzenia:

 1. Prace związane z ustaleniem podatku rolnego na 2024 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24.10.2023 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (wtorek)
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 podczas spotkania z dyrektorami szkół, przedszkoli i przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 25.10.2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (środa)
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół we Frysztaku za 2022 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26.10.2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (czwartek)
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza kosztów funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych za I-IX 2023 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
mgr Ewelina Baje
Podinspektor