Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Moduły 1 i 2) – edycja 2024

Flaga polski - na dole czrwony prostokąt na górze biały
Godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Moduły 1 i 2) – edycja 2024

Dofinansowanie: 257 142,00 zł.
Całkowita wartość: 357 142,00 zł.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym oraz objęcie pomocą osób starszych, chorych i niepełnosprawnych o niskich dochodach. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek; świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.