Aktualności

Wybory ławników 2023

Przewodniczący Rady Gminy Frysztak informuje, że Rada Gminy dokona w terminie do 30 października 2023 roku wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Strzyżowie  na  kadencję  2024-2027.

W związku z powyższym prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, a także co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy Frysztak mają prawo do zgłaszania kandydatów na ławników w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Formularze kart zgłoszeń pobrać można w Urzędzie Gminy Frysztak ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, pok. Nr 8 lub 10 lub ze strony internetowej gminy www.bip.frysztak.pl, zakładka Wybory i Referenda -> 2023 -> Wybory ławników

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Sekretarz Gminy – Halina Kolanko  pok. Nr 10, lub tel. 17 2777110,  697 982 607.

Sprzedaż końcowa paliwa stałego w preferencyjnej cenie

Informuję, że Gmina Frysztak ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego w ilości:

  • Orzech KWK Row Ruch Jankowice/ kostka KWK Piast – Ziemowit ruch Ziemowit 43,44 tony
  • Karlik Ekogroszek KWK Piast Ziemowit ruch Wola 11,38 t

w cenie 1900 zł za tonę.

Wnioski należy składać w terminie od 11.05.2023 do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski o zakup będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania wyżej wskazanej ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Przy sprzedaży końcowej nie obowiązują limity ilościowe dla jednego gospodarstwa domowego.

                                                                                                                                          Wójt Gminy Frysztak         

                                                                                                                                                  Jan Ziarnik

 

Webinaria dla seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do uczestnictwa w webinariach dla seniorów organizowanych w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, :

–        Webinarium CEDUR Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną odbędzie się 18 maja 2023 r. (10:00-14:10).

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18

Celem webinarium jest przybliżenie roli informacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zapoznanie z zasobami informacyjnymi strony internetowej KNF, przekazanie wskazówek dotyczących możliwości weryfikacji podmiotów oferujących usługi na rynku finansowym, zapoznanie z wymogami dotyczącymi świadczenia usług na rynku finansowym.

–        Webinarium CEDUR Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną odbędzie się 21 czerwca 2023 r. (10:00-14:10).

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18

Celem webinarium jest zwrócenie uwagi seniorów na ryzyka związane z inwestycjami na rynku finansowym, uwrażliwienie na ryzyko oszustw oraz przybliżenie roli informacyjnej i edukacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Ostateczny termin składania wniosków o zakup preferencyjny węgla

Informuję, że zgodnie z aktualnie obowiązującym  art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r., poz. 2236) wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych można składać najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Komunikat – PSZOK

Szanowni Mieszkańcy

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje mieszkańców Gminy Frysztak, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gliniku Dolnym w dn. 08.04.2023r. (Wielka Sobota) będzie nieczynny.

Ograniczenia w obsłudze związanej z dowodami osobistymi.

Szanowni mieszkańcy

W związku z wdrożeniem zmiany centralnego oprogramowania Rejestru Dowodów Osobistych, w dniu 31 marca br. obsługa związana z dowodami osobistymi w Urzędzie Gminy we Frysztaku możliwa jest tylko do godziny 14:00

Do góry