Aktualności

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Szanowni mieszkańcy

od 01.04.2024r. zmniejszona została stawka opłaty za odpady komunalne

do 31.03.2024r. – 20,00zł od osoby miesięcznie (stara stawka)

od 01.04.2024r. – 18,00 zł od osoby miesięcznie (nowa stawka).

Ulga za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne pozostaje bez zmian, wynosi 1,00 zł od osoby miesięcznie. W przypadku gdy ktoś deklarował posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne opłatę za odpady komunalne należy zmniejszyć o 1,00 zł od osoby miesięcznie (tj. z 20,00 zł na 19,00zł oraz z 18,00zł na 17,00 zł)

Jednocześnie przypominamy o terminach wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. za I kwartał do 15 marca danego roku (opłata za styczeń, luty, marzec)
  2. za II kwartał do 15 maja danego roku (opłata za kwiecień, maj , czerwiec)
  3. za III kwartał do 15 września danego roku (opłata za lipiec, sierpień, wrzesień)
  4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku (opłata za październik, listopad, grudzień)

Ćwiczenia wojskowe – STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Od poniedziałku 12 lutego na drogach całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Odbędą się one zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP. W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja 2024, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

W związku z ćwiczeniami zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie!

Więcej informacji dotyczących ćwiczeń oraz środków zachowania ostrożności.

Zwrot podatku akcyzowego w 2024r

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Więcej „Zwrot podatku akcyzowego w 2024r”

JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu alarmowego i informowania dla pyłu PM10

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie przesyła powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.01.2024 r.

Powiadomienie 12.01.2024 r

Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie – webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Szanowni Państwo,

informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30) webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie”.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza zgłoszeniowego:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Celem spotkania jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii..

Więcej „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie – webinarium dla seniorów i ich opiekunów”

Powiat Strzyżowski otwiera dodatkowe połączenia autobusowe w ramach publicznego transportu zbiorowego

Szanowni Mieszkańcy
Powiat Strzyżowski informuje, że od dnia 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. będzie realizował powiatowe przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych:
  1. Huta Gogołowska – Stępina – Cieszyna – Frysztak – Wiśniowa – Strzyżów,
  2. Gwoźnica Górna – Konieczkowa – Niebylec – Lutcza – Żyznów – Strzyżów,
  3. Pstrągowa – Czudec – Glinik Zaborowski – Żarnowa – Strzyżów.

Więcej „Powiat Strzyżowski otwiera dodatkowe połączenia autobusowe w ramach publicznego transportu zbiorowego”

INFORMACJA dotycząca realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”

Działając na podstawie § 14 ust. 1 umowy nr PP.272.1.6.2018.PC/2018 z dnia 04.09.2018r. z Wykonawcą firmą SANITO Sp. z o.o., zgodnie z zamówieniem „Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wiśniowa i Frysztak wraz z zapisami umowy gwarancyjnej”, informuję iż w dniu 21.01.2024 r. upływa termin 5 lat gwarancji w zakresie pomp ciepła.

Po tym terminie zamontowana pod Państwa adresem pompa ciepła nie będzie już objęta gwarancją, serwisowaniu ani ubezpieczeniu.

Pełen zakres projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”, obejmuje swym zakresem również dostawę i montaż kotłów na biomasę oraz instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Realizacja dostawy i montażu kotłów na biomasę zakończyła się w 2018 r. (gwarancja zakończyła się w 2023 r.), zaś realizacja dostawy i montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych zakończyła się w 2019 r.

Cały projekt objęty jest tzw. trwałością projektu, co oznacza iż dopiero po upływie 5 lat od zakończenia pełnego zakresu projektu, instalacje zostaną przekazane Państwu na własność (przekazanie końcem roku 2024 odrębną umową).

Wójt

Jan Ziarnik

 

Nabór uzupełniający skierowany do mieszkańców Gminy Frysztak spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Wójt Gminy Frysztak ogłasza nabór uzupełniający skierowany do mieszkańców Gminy Frysztak spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wskazane na stronie internetowej projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

W ramach ogłoszonego naboru Wnioskodawca może pozyskać na własność komputer przenośny wraz z oprogramowaniem (laptop użytkowany przez rok, w pełni sprawny, kupiony 28.07.2022 r.).

Więcej „Nabór uzupełniający skierowany do mieszkańców Gminy Frysztak spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR””

Przyjmowanie wniosków o dowód osobisty

Szanowni mieszkańcy,

W związku z wdrażaniem nowej wersji systemu Rejestrów Dowodów Osobistych, w dniu 28.12.2023r. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego będzie możliwe tylko do godziny 12:00.

Do góry