Informacja – instalacje fotowoltaiczne

Szanowni Państwo,
W związku z coraz częstszymi pytaniami w zakresie możliwości dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pojawiającymi się ofertami różnych firm informuję, że na dzień dzisiejszy brak jest jakichkolwiek programów, które umożliwiają dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych.


Prawdopodobnym terminem uruchomienia naboru wniosków w programie „MÓJ PRĄD” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umożliwiający uzyskanie dofinansowanie, które w roku 2020 wynosiło 5000,00 złotych, według wstępnych informacji planowane jest na I półrocze 2021 roku, a Gmina Frysztak planuje włączenie się w realizacje w/w programu.
Gmina Frysztak nie realizuje w chwili obecnej żadnego projektu w zakresie montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, który umożliwiałby uzyskanie dofinansowania.
W przypadku ogłoszenia naboru wniosków umożliwiającego montaż takich instalacji, będziemy o takim fakcie informować mieszkańców w podobnym formacie, jaki był realizowany w ramach zakończonego programu w roku 2019 tj. z odpowiednim wyprzedzeniem i możliwością dotarcia z takimi informacjami do jak najszerszej rzeszy mieszkańców gminy.
W związku z pojawiającymi się ofertami firm niemającymi nic wspólnego z jakimkolwiek programem umożliwiającym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, organów administracji czy instytucji rządowych lub samorządowych pragniemy poinformować, że takie oferty są indywidualnymi produktami firm i nie mają nic wspólnego z realizacja jakichkolwiek programów z udziałem środków zewnętrznych.
Informację powyższą kierujemy do mieszkańców gminy Frysztak jako formę ostrzeżenia przed pochopnym podejmowaniem decyzji w zakresie montażu instalacji OZE , bez przeprowadzenia własnej analizy w zakresie opłacalności inwestycji oraz analizy pod kątem jakości montowanych materiałów i urządzeń.