KOMUNIKAT dla mieszkańców Gminy Frysztak o organizacji pracy Urzędu Gminy

W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemicznym oraz dynamicznym tempem wzrostu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 Urząd Gminy we Frysztaku, mając na względzie zdrowie mieszkańców i pracowników, od 22 marca 2021 roku pracuje w ograniczonym zakresie.

Apeluję o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w urzędach i jednostkach gminnych oraz unikanie miejsc o dużych skupiskach ludzi. Urząd nie przerywa pracy i pracuje normalnie, by załatwiać (w miarę możliwości) indywidualne sprawy mieszkańców. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub bezwzględnie wymagających osobistej obecności w urzędzie prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty. Przed budynkiem Urzędu Gminy wystawiona jest skrzynka (wrzutnia) na kierowaną do Urzędu korespondencję.

Od dnia 22 marca 2021 roku dla osób mających trudności w dokonywaniu wpłat systemem elektronicznym Kasa Urzędu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 (wejście do budynku Urzędu Gminy Frysztak po schodach od strony garażu OSP).

Proszę o zachowanie obowiązujących zasad i ograniczeń m.in. obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych oraz obowiązek utrzymania bezpiecznej co najmniej 1,5-metrowej odległości między osobami oczekującymi.

W dalszym ciągu prosimy do dokonywanie wpłat z tytułu rat podatku na konta bankowe wskazane w nakazach podatkowych, natomiast opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konta wskazane w zawiadomieniach o wysokości opłaty z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.  

Przypominamy niezbędne numery telefonów oraz numery kont do przelewów do urzędu:

Tel. /fax. 17- 27 77 110  17- 27 77 920,

e-mail: ug@frysztak.pl

adres skrytki ePUAP: /7jq3nk40a7/SkrytkaESP

Rachunki bankowe Gminy Frysztak:

  1. Podstawowy rachunek dochodów budżetu Gminy 09 9168 1027 5505 8519 2000 0001
  2. Dla podatków i opłat lokalnych są indywidualne numery rachunków bankowych dla każdego podatnika dostępne na nakazach podatkowych
  3. Dla opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są indywidualne numery rachunków bankowych dostępne na zawiadomieniach o wysokości opłaty
  4. Sumy depozytowe (między innymi wadia przetargowe) 95 9168 1027 5505 8519 2000 0005

W tej trudnej i wyjątkowej sytuacji prosimy mieszkańców o zrozumienie i apelujemy o spokój i rozwagę oraz o dostosowanie się do wszelkich zaleceń i ograniczeń.