Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Szanowni Mieszkańcy Gminy Frysztak

W ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, istnieje możliwość sfinansowania zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci z Gminy Frysztak, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) byli pracownikami Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych.

Zaznaczyć należy iż Spółdzielnie Kółek Rolniczych czy Kółka Rolnicze nie były Państwowymi Przedsiębiorstwami Gospodarki Rolnej. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie oświadczenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W oświadczeniu należy wpisać nazwę oraz adres szkoły, do której uczęszcza uczeń, dane osoby będącej w przeszłości pracownikiem PGR oraz nazwę (jeżeli jest znana) Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

Druki oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w Urzędzie Gminy we Frysztaku lub są do pobrania poniżej:

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego.
  3. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

Termin przyjmowania oświadczeń od 11 do 25 października 2021 roku w Urzędzie Gminy we Frysztaku, pok. 18 w godzinach od 7:30 do 15:30. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 2777015