Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu październiku

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu październiku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 22 października 2021 r. o godz. 9:00 /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Kontrola finansowa funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół we Frysztaku za 2020 r.
2) Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. o godz. 9:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Prace związane z ustaleniem podatku rolnego w 2022 r.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. o godz. 9:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Analiza realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 podczas spotkania komisji z dyrektorami szkół, przedszkoli i przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godz. 8:00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Analiza kosztów funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych za I-IX 2021 r.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Z poważaniem
z upoważnienia Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor