XXXII sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

Informuję, że XXXII sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu
29 października 2021 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji
1. Stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Frysztak w roku szkolnym 2020/2021.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomnika przyrody – drzew z gatunku dąb szypułkowy w miejscowości Lubla.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/155/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9. Informacja Wójta dotycząca oświadczeń majątkowych.
10. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca oświadczeń majątkowych.
11. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 29.09.2021 r.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król