Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – aktualizacja

W związku z dużym zainteresowaniem programem „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, Wójt Gminy Frysztak przedłuża termin przyjmowania oświadczeń dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Frysztak do 29 października 2021 r.

Druki oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w Urzędzie Gminy we Frysztaku lub są do pobrania poniżej:

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego.
  3. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy we Frysztaku, pok. nr 18 w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz pod nr tel. 17 2777015.