Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”

Powiększ obrazNa białym tle dłonie uniesione do góry lewa w kolorze zielonym prawa w kolorze czerwonym. Pomiędzy dłoniami symbole osób dwóch dorosłych i dwójki dzieci na środku logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle w lewym górnym rogu napis konsultacje społeczne

Wójt Gminy Frysztak zaprasza zainteresowane podmioty do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

Szczegóły konsultacji dostępne są pod adresem: https://frysztak.wdialogu.pl/konsultacje/konsultacja/konsultacje-dotyczace-projektu-uchwaly-rady-gminy-frysztak-w-sprawie-rocznego-programu