Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu listopadzie

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu listopadzie 2021 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. o godz. 09:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza problemu bezdomności zwierząt na terenie gminy.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 09:00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku za 2020 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 09:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku za I-X 2021 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 09:00 /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Z poważaniem
z upoważnienia Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor