Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu kwietniu

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu kwietniu 2022 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00 /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku za 2021 r.
 2.  Kontrola wybranych inwestycji zakończonych w 2021 r.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska za 2021 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 8:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza stanu porządku publicznego w 2021 r.
 2. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej w 2021 r.
 3. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku za 2021 r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 8:00 /środa/.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza kosztów funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w 2021 r. – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
 2. Opiniowanie projektów uchwał – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
 3. Ocena stanu dróg na terenie Gminy Frysztak.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
mgr Ewelina Baje
Podinspektor