Jesteś tutaj:

Miesiąc: marzec 2022

Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak

Flaga polski - na dole czrwony prostokąt na górze biały
Na obrazku napis Polski Ład podkreślony dwiema liniami szarą i czerwoną po prawej stronie symbol terytorium polski
Godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak

Dofinansowanie: 6 905 796,52 zł
Całkowita wartość zadania:  7 381 142,07 zł

Więcej „Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak”

GMINA FRYSZTAK otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022.

Gmina Frysztak otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”- edycja 2022.  Dofinansowaniem została objęta Szkoła Podstawowa w Cieszynie. Kwota dofinansowania: 1 964 zł, całkowity koszt wycieczki: 2 455 zł.

Więcej „GMINA FRYSZTAK otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022.”

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022 (moduł I i II).

Po lewej stronie widoczna biało-czerwona flaga Rzeczypospolitej Polskiej a poprawej stronie godło państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.
Tytuł programu: Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022 (moduł I i II).

Dofinansowanie: 201 000,00 zł.
Całkowita wartość: 276 000,00 zł.

Więcej „Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022 (moduł I i II).”

Komunikat Wójta Gminy Frysztak w sprawie pomocy dla osób przyjeżdżających z Ukrainy

Mieszkańcy Gminy Frysztak

z uwagi na wydarzenia jakie mają miejsce na Ukrainie pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Frysztak za oferowane przejawy solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami, w szczególności za inicjowanie organizowania wszelkiego rodzaju zbiórek. Pragnę jednak zwrócić się do Organizatorów zbiórek, aby organizowane zbiórki były przemyślanymi decyzjami w zakresie zbieranych produktów. Aby pomoc była skuteczna musi odpowiadać na rzeczywiste potrzeby. Tych, którzy zdecydują się na zorganizowanie zbiórki proszę o kontakt z Urzędem Gminy lub GOPS-em, aby wspólnie zaplanować transport zebranych darów zgodnie z ustalonymi i przekazanymi przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki zasadami.

Więcej „Komunikat Wójta Gminy Frysztak w sprawie pomocy dla osób przyjeżdżających z Ukrainy”

Do góry