Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-03-01

Komunikat Wójta Gminy Frysztak w sprawie pomocy dla osób przyjeżdżających z Ukrainy

Mieszkańcy Gminy Frysztak

z uwagi na wydarzenia jakie mają miejsce na Ukrainie pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Frysztak za oferowane przejawy solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami, w szczególności za inicjowanie organizowania wszelkiego rodzaju zbiórek. Pragnę jednak zwrócić się do Organizatorów zbiórek, aby organizowane zbiórki były przemyślanymi decyzjami w zakresie zbieranych produktów. Aby pomoc była skuteczna musi odpowiadać na rzeczywiste potrzeby. Tych, którzy zdecydują się na zorganizowanie zbiórki proszę o kontakt z Urzędem Gminy lub GOPS-em, aby wspólnie zaplanować transport zebranych darów zgodnie z ustalonymi i przekazanymi przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki zasadami.

Więcej „Komunikat Wójta Gminy Frysztak w sprawie pomocy dla osób przyjeżdżających z Ukrainy”

Do góry