Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2022

ANKIETA w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022 – 2030

Szanowni Państwo!

Strategia Rozwoju Gminy Frysztak jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat.

Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy Frysztak a także jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Frysztak.

W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego samorządu.

Zwracamy się z prośbą o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej oraz przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres email: sekretarz@frysztak.pl lub złożenie na Sekretariacie Urzędu Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak do dnia 28 lutego 2022r.

Ankietę można również uzupełnić poprzez specjalny link, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFt_2lJmDT7Yo8Xad1nn3_Xg-Cyqwk0fslRHv3qzSAxnxpmg/viewform dzięki czemu mają Państwo możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Ankieta Gmina Frysztak na lata 2022-2030

Gminne przewozy osób o charakterze użyteczności publicznej w 2022 roku.

Po lewej stronie widoczna biało-czerwona flaga Rzeczypospolitej Polskiej a poprawej stronie godło państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego.
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Tytuł projektu: Gminne przewozy osób o charakterze użyteczności publicznej.
Dofinansowanie: 29 506,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 32 784,45 zł.

Więcej „Gminne przewozy osób o charakterze użyteczności publicznej w 2022 roku.”

Ogłoszenie

Wypełniając obowiązek wynikający z art.11.a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 638 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy Frysztak informuje, że uwagi i propozycje do projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2022 roku można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 luty 2022 roku włącznie.

W załączeniu projekt programu

Do góry