Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2022

Komunikat dla mieszkańców Gminy Frysztak o organizacji pracy Urzędu Gminy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 149) został wprowadzony obowiązek pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej oraz jednostkach wykonujących zadania o charakterze publicznym. W związku z tym,  mając na względzie zdrowie mieszkańców i pracowników,  Wójt Gminy Frysztak informuje, że do dnia 28 lutego 2022 roku Urząd Gminy Frysztak pracuje w ograniczonym zakresie.

Więcej „Komunikat dla mieszkańców Gminy Frysztak o organizacji pracy Urzędu Gminy”

Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) realizacją zadania „dodatek osłonowy” będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu  i żywności.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w siedzibie Ośrodka (budynek Urzędu Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20), pok. nr 3 i 4. Wnioski można również składać pocztą tradycyjną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić dostępny jest na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Więcej „Dodatek osłonowy”

Do góry