Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Powiększ obrazObraz przedstawia ręce dwóch osób nałożone na siebie z zielonym symbolem domku

Szanowni Państwo
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła i spalania paliw  do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację, którą  można składać:

  • online, bezpośrednio w CEEB https://ceeb.gov.pl/
  • lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy:

budynki i lokale mieszkalne

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572

budynki i lokale niemieszkalne

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-b-03.11.2021.pdf?236

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji.