Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-01-19

Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) realizacją zadania „dodatek osłonowy” będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu  i żywności.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w siedzibie Ośrodka (budynek Urzędu Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20), pok. nr 3 i 4. Wnioski można również składać pocztą tradycyjną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić dostępny jest na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Więcej „Dodatek osłonowy”

Do góry