Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu styczniu

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu styczniu 2022 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 9:00 /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola klubów sportowych z zakresu wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Gminę Frysztak w 2021 roku.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 r. o godz. 9:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza realizacji działań w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie gminy Frysztak za 2021 rok.
 2. Spotkanie z przedstawicielami spółek wodnych działających na terenie gminy Frysztak. Analiza problemów związanych z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę pitną.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 r. o godz. 8:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Prezentacja działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy Frysztak.
 2. Analiza funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół we Frysztaku za 2021 rok.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 9:00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i drogowych w 2021 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Z poważaniem
z upoważnienia Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor