XXXV sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że XXXV sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 28 stycznia 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Prezentacja działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy Frysztak za 2021 r.
 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.
 6. Przedstawienie opinii i wniosków stałych Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.
 8. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Frysztak w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 9. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2022 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2022-2036.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Stępinie.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu tego handlu.
 14. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 21.12.2021 r.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Frysztak.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król