Komunikat dla mieszkańców Gminy Frysztak o organizacji pracy Urzędu Gminy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 149) został wprowadzony obowiązek pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej oraz jednostkach wykonujących zadania o charakterze publicznym. W związku z tym,  mając na względzie zdrowie mieszkańców i pracowników,  Wójt Gminy Frysztak informuje, że do dnia 28 lutego 2022 roku Urząd Gminy Frysztak pracuje w ograniczonym zakresie.

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na Covid-19 apeluję o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w urzędach i jednostkach gminnych oraz unikanie miejsc o dużych skupiskach ludzi. Urząd nie przerywa pracy i pracuje normalnie, by załatwiać (w miarę możliwości) indywidualne sprawy mieszkańców. Załatwianie spraw w urzędach mogą Państwo realizować telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, drogą korespondencyjną lub przy pomocy platformy www. obywatel.gov.pl.

Proszę o zachowanie obowiązujących zasad i ograniczeń m.in. obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych oraz obowiązek utrzymania odległości między osobami oczekującymi. Prosimy, jeśli to możliwe, o dokonywanie wpłat z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.  

Przypominamy niezbędne numery telefonów oraz numery kont do przelewów do urzędu:

Tel. /fax. 17- 27 77 110  17- 27 77 920,

e-mail: ug@frysztak.pl

adres skrytki ePUAP:   /7jq3nk40a7/SkrytkaESP

Rachunki bankowe Gminy Frysztak:

  1. Podstawowy rachunek dochodów budżetu Gminy 09 9168 1027 5505 8519 2000 0001
  2. Dla podatków i opłat lokalnych są indywidualne numery rachunków bankowych dla każdego podatnika dostępne na nakazach podatkowych
  3. Dla opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są indywidualne numery rachunków bankowych dostępne na zawiadomieniach o wysokości opłaty
  4. Sumy depozytowe (między innymi wadia przetargowe) 95 9168 1027 5505 8519 2000 0005

W tej trudnej i wyjątkowej sytuacji prosimy mieszkańców o zrozumienie i apelujemy o spokój i rozwagę oraz o dostosowanie się do wszelkich zaleceń i ograniczeń.