XXXVI SESJA RADY GMINY FRYSZTAK

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak, informuję, że XXXVI sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu  28 luty 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Analiza i ocena realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak” za 2021 rok
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022-2036.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu tego handlu.
 12. Sprawozdanie z działalności Sołtysów za 2021 r.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 28.01.2022 r.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady