Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-03-31

Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak

Flaga polski - na dole czrwony prostokąt na górze biały
Na obrazku napis Polski Ład podkreślony dwiema liniami szarą i czerwoną po prawej stronie symbol terytorium polski
Godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak

Dofinansowanie: 6 905 796,52 zł
Całkowita wartość zadania:  7 381 142,07 zł

Więcej „Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak”

Do góry