Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak

Flaga polski - na dole czrwony prostokąt na górze biały
Na obrazku napis Polski Ład podkreślony dwiema liniami szarą i czerwoną po prawej stronie symbol terytorium polski
Godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak

Dofinansowanie: 6 905 796,52 zł
Całkowita wartość zadania:  7 381 142,07 zł

Zadanie obejmuje wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową 13 odcinków dróg gminnych publicznych i wewnętrznych położonych w miejscowościach: Frysztak, Glinik Górny, Widacz, Huta Gogołowska, Lubla, Kobyla i Twierdza.  Łączna długość dróg planowanych do przebudowy wynosi 7,520 km.

Przebudowa dróg polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem robót przygotowawczych i robót drogowych obejmujących:

  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
  • wykonanie wzmocnienia podłoża metodą mieszania wgłębnego,
  • wykonanie robót ziemnych,
  • wymianę przepustów pod koroną drogi i zjazdami o średnicy od 400 do 1000 mm,
  • umocnieniem dna rowów i skarp elementami prefabrykowanymi,
  • wykonanie odcinków chodnika,
  • wykonanie odcinka oświetlenia drogowego,
  • umocnienie poboczy kruszywem łamanym.