Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Po lewej stronie widoczna biało-czerwona flaga Rzeczypospolitej Polskiej a poprawej stronie godło państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Tytuł programu: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Dofinansowanie: 60 500,00 zł.
Całkowita wartość: 60 500,00 zł.

Celem programu jest wprowadzenie w 2022 roku usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia. Program ma zapewniać poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia oraz pomoc adekwatną do potrzeb.