Program „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022 (moduł II).

Po lewej stronie widoczna biało-czerwona flaga Rzeczypospolitej Polskiej a poprawej stronie godło państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Tytuł programu: Program „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022 (moduł II).
Dofinansowanie: 37 010,00 zł.
Całkowita wartość: 37 010,00 zł

Celem programu (moduł II) jest  poprawa w 2022 roku poczucia bezpieczeństwa seniorów w wieku 65 lat i więcej oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.