Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu marcu

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu marcu 2022 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 23 marca 2022 r. o godz. 8:00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 8:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 9:00 /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

 1. Spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Omówienie zasad składania wniosków w ramach PROW.
 2. Analiza funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku za 2021 rok.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 9:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku za 2021 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 9:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza wpływów z wynajmu budynków komunalnych i poniesionych wydatków na budynki komunalne za 2021 r.
 2. Analiza sprawozdań z działalności sołtysów.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
mgr Ewelina Baje
Podinspektor