GMINA FRYSZTAK otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022.

Gmina Frysztak otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”- edycja 2022.  Dofinansowaniem została objęta Szkoła Podstawowa w Cieszynie. Kwota dofinansowania: 1 964 zł, całkowity koszt wycieczki: 2 455 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki po prawej czarnobiał orzeł w koronie po lewej napis Ministerstow Edukacji i Nauki
Na obrazku napis Polski Ład podkreślony dwiema liniami szarą i czerwoną po prawej stronie symbol terytorium polski
Logo przedsięwzięcia poznaj polskę po prawej obiekt przedstawiający lupkę po lewej napis Poznaj Polskę