INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FRYSZTAK DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ODBIORU ZDEMONTOWANEGO AZBESTU

Powiększ obrazObrazek przedstawia kule reprezentując kule ziemską oraz otaczajace ją zielone strzałki oraz napis w kolorze zielonym Gospodarka odpadami

W związku z realizacją projektu w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”  informuję, że tutejszy Organ przyjmuje wnioski o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak. Refundacją objęte zostaną koszty związane z odbiorem oraz unieszkodliwieniem tych odpadów.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20.05.2022 r. bezpośrednio w Urzędzie Gminy pok.  11, lub telefonicznie 17 27 77 110 w. 311.