Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu maju

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu maju 2022 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 9:00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Frysztak za 2021 r.
  2. Opiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 9:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek posiedzenia:

  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r., sprawozdaniem finansowym za 2021 r., informacją o stanie mienia komunalnego gminy Frysztak.
  2. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2021 r. oraz uchwalenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Frysztak.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 8:00 /piątek/.

Porządek posiedzenia:

  1. Opiniowanie projektów uchwał – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
  2. Analiza funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkoli publicznych na terenie Gminy Frysztak – wizytacja.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor