Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu czerwcu

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu czerwcu 2022 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku i jej filii za 2021 rok.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r., sprawozdanie finansowe za 2021 r., informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 8:00 /poniedziałek/.
Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r., sprawozdanie finansowe za 2021 r., informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 2. Analiza funkcjonowania dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022.
 3. Analiza funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku i jej filii za 2021 r.
 4.  Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 /wtorek/.
Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r., sprawozdanie finansowe za 2021 r., informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Z poważaniem
z upoważnienia Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor