Informacja dla użytkowników wodociągu Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

Szanowni Państwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Frysztak, że woda z sieci wodociągowej pobrana w punkcie poboru Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym nadaje się warunkowo do spożycia przez ludzi, w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

W pobranej w ramach nadzoru sanitarnego próbce wody dnia 13.09.2022 r. w punkcie poboru: Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym stwierdzono zanieczyszczenie wskaźnika mikrobiologicznego – liczba bakterii coli – 1 jtk/ 100 ml przy dopuszczalnej 0 jtk/ 100 ml. Nr próbki HK/R/N-787/22 sprawozdanie z badań nr DL.LHK.9052.1.376.2022 część I; data wpływu do PSSE Strzyżów 16.09.2022r.

Badanie wody zostało przeprowadzone przez Laboratorium Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie. W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia osoby z osłabioną odpornością, rodzice/ opiekunowie małych dzieci korzystając z wody wodociągowej zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie

Zdzisław Sarna