Informacja w sprawie wypłat dodatków węglowych.

Szanowni Mieszkańcy,

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku informuje, że wypłata dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej i jest uzależniona od otrzymania środków finansowych na realizację zadania.

Środki na realizację wypłat dodatku węglowego są przekazywane gminom przez wojewodę, na podstawie wniosku, w miesięcznych ratach. Gmina Frysztak złożyła w sierpniu 2022 r. zapotrzebowanie na środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała.

Wydanie informacji o przyznaniu świadczenia oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego Gminy Frysztak na 2022 rok.