XLII sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

Informuję, że XLII sesję Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 27 października 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie stypendiów i nagród oświatowych.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Frysztak w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/304/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2038.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022-2030.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023.
 11. Informacja Wójta dotycząca oświadczeń majątkowych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca oświadczeń majątkowych.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 30.09.2022 r.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król