Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-10-20

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego” na lata 2022-2030

Wójt Gminy Frysztak informuje wszystkich zainteresowanych, że Burmistrz Strzyżowa działając w oparciu o art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j. z późn. zm.) rozpoczął konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego” na lata 2022-2030. Więcej „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego” na lata 2022-2030”

Do góry