Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Frysztak

Flaga polski - na dole czrwony prostokąt na górze biały
Na obrazku napis Polski Ład podkreślony dwiema liniami szarą i czerwoną po prawej stronie symbol terytorium polski
Godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak

Dofinansowanie: 4 995 836,33 zł
Całkowita wartość zadania:  5 258 775,07 zł

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach Glinik Dolny o długości 1 789,87 mb, Twierdza o długości 253,70 mb, Widacz o długości 7 076,00 mb, Glinik Górny o długości 6 940,6 mb, Frysztak o długości 598,40 mb i Glinik Średni o długości 41,70 mb.