Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Frysztak

Flaga polski - na dole czrwony prostokąt na górze biały
Na obrazku napis Polski Ład podkreślony dwiema liniami szarą i czerwoną po prawej stronie symbol terytorium polski
Godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak

Dofinansowanie: 3 968 414,42 zł
Całkowita wartość zadania:  4 177 278,34 zł

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach Glinik Dolny o długości 1 493,9 mb, Twierdza o długości 226 mb, Widacz o długości 4 689 mb i Glinik Górny o długości 6 898,6 mb.