Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2022

Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje, że w dniu 24.12.2022 r.(wigilia) oraz w dniu 31.12.2022 r.(sylwester) Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gliniku Dolnym będzie nieczynny.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Więcej o: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z poważaniem
z up. Przewodniczącego Komisji
mgr Ewelina Baje
Podinspektor

Prace remontowo – konserwatorskie na obiekcie schronu kolejowego w Stępinie

Zakończyły się prace remontowo – konserwatorskie na obiekcie schronu kolejowego w Stępinie. W 2022 r. udało się wykonać zakres IV etapu prac. W etapie tym dokonano oprysku środkiem biobójczym na powierzchni 2660 m2 schronu oraz oprysku środkiem wzmacniającym jego betonowe poszycie na powierzchni 2660 m2.

Wykonano także nowy „Program prac konserwatorskich dla naziemnego schronu kolejowego w Stępinie-Cieszynie, gm. Frysztak”

Prace remontowo – konserwatorskie w ramach IV etapu zrealizowano przy wsparciu finansowym:

  • Województwa Podkarpackiego w kwocie 50 000,00 zł,
  • Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu w kwocie 40 000,00 zł,
  • Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 30 000,00 zł.

Ogłoszenie

Wypełniając obowiązek wynikający z art.11.a  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity  Dz.U. z 2022 roku poz. 572 z późniejszymi zmianami )  Wójt Gminy Frysztak  informuje, że uwagi i propozycje do  projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2023 roku można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2022 roku włącznie.

Więcej „Ogłoszenie”

UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

W związku z pojawiającymi się  informacjami o otrzymywanych przez mieszańców Gminy Frysztak telefonach w sprawie konieczności zapłaty za węgiel proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w podejmowanych działaniach.

Upoważniony pracownik urzędu na wstępie rozmowy będzie się przedstawiał oraz Państwa informował  o konieczności zapłaty za zamówiony węgiel wyjaśniając, że wpłaty należy dokonać na podane na stronie internetowej  konto lub osobiście w kasie urzędu gminy karta lub gotówką.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można dzwonić na nr 17 27 77 110 w. 311

Jan Ziarnik

Wójt Gminy Frysztak

Sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Frysztak

Informuję, że Gmina Frysztak w dniu 18.11.2022 r. podpisała umowę z Polska Grupą Górniczą dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych oraz  w dniu 22.11.2022 r. z „TRANS-HANDEL” – ANNA MOKRZYCKA z siedzibą Glinik Dolny 232 na dystrybucję i wydawanie węgla zakupionego przez Gminę po cenach preferencyjnych.

Więcej „Sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Frysztak”

Do góry