Sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Frysztak

Informuję, że Gmina Frysztak w dniu 18.11.2022 r. podpisała umowę z Polska Grupą Górniczą dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych oraz  w dniu 22.11.2022 r. z „TRANS-HANDEL” – ANNA MOKRZYCKA z siedzibą Glinik Dolny 232 na dystrybucję i wydawanie węgla zakupionego przez Gminę po cenach preferencyjnych.

Jakie opłaty ponosi wnioskodawca z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych zasadach?

  • koszt węgla to 1900 zł brutto za tonę.
  • Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu – wnioski rozpatrywane są wg kolejności zgłoszeń
  • Termin odbioru węgla w firmie „TRANS-HANDEL” – ANNA MOKRZYCKA Twierdza 241, będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu.
  • cena węgla nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez Gminę do gospodarstwa domowego. Istnieje możliwość odbioru węgla własnym środkiem transportu lub transportem zaoferowanym przez skład węgla wg ustalonej indywidualnie stawki.

INSTRUKCJA dokonania zapłaty za węgiel zakupiony na preferencyjnych zasadach od Gminy

  1. Wpłatę na konto należy dokonać po telefonicznym potwierdzeniu weryfikacji wniosku przez osobę upoważnioną z Urzędu.
  2. Wpłaty z tytułu zakupu węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnych cenach należy dokonywać na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy Frysztak: 91 9168 1027 5505 8519 2000 0950 przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu gotówką lub kartą umieszczając w tytule przelewu informację: OPŁATA ZA WĘGIEL: imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek
  3. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto osoba upoważniona z Urzędu, przekaże Przedsiębiorcy który będzie prowadził dystrybucję (TRANS-HANDEL Anna Mokrzycka, Twierdza 241), informację możliwości wydania węgla wnioskodawcy.
  4. Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.

 

Jan Ziarnik

Wójt Gminy Frysztak