Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu grudniu 2022

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu grudniu 2022 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 08 grudnia 2022 r. o godz. 8:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2023 r.
 2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2023 r.
 3. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2022 r.
 4. Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r.
 5. Zaopiniowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 09 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2023 r.
 2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2023 r.
 3. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2022 r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie wniosków do projektu budżetu na 2023 r.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2023 r.
 3. Przygotowanie planu pracy komisji na 2023 r.
 4. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2022 r.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2023 r.
 2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2023 r.
 3. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2022 r.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor