Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-12-07

Ogłoszenie

Wypełniając obowiązek wynikający z art.11.a  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity  Dz.U. z 2022 roku poz. 572 z późniejszymi zmianami )  Wójt Gminy Frysztak  informuje, że uwagi i propozycje do  projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2023 roku można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2022 roku włącznie.

Więcej „Ogłoszenie”

Do góry