Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z poważaniem
z up. Przewodniczącego Komisji
mgr Ewelina Baje
Podinspektor