Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w lutym 2023 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak
Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu lutym 2023 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 20 lutego 2023 r. o godz. 9:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Frysztak. Zasady wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 r. o godz. 8:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku za 2022 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 9:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku za 2022 r.
 2. Analiza wpływów z wynajmu budynków komunalnych i poniesionych wydatków na budynki komunalne za 2022 r.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24 lutego 2023 r. o godz. 9:00 /piątek/ w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza stanu realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak” za 2022 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor