Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo – rekreacyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

Logo UE
Obrazek przedstawia herb Gminy Frysztak białego baranka na czerwonym tle oraz napis Gmina Frysztak
Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Frysztak realizuje projekt o nazwie operacji:

Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo – rekreacyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

Celem operacji jest:

Rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę i modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowo – rekreacyjnego o wymiarach 25 m x 50 m na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

Efektem realizacji operacji będzie rozbudowane i przebudowane wielofunkcyjne boisko sportowo -rekreacyjne na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

 Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 150 000,00 zł