Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w kwietniu 2023 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak
Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu kwietniu 2023 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku za 2022 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Kontrola wybranych przez komisję inwestycji zakończonych w 2022 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak
odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r. o godz. 8:00 /piątek/ w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza stanu porządku publicznego w 2022 r.
 2. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej w 2022 r.
 3. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku za 2022 rok.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak
odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godz. 9:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska za 2022 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 8:00 /środa/ w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza kosztów funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w 2022 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Ocena stanu dróg na terenie gminy Frysztak.

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor