XLVIII sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że XLVIII sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się
w dniu 28 kwietnia 2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał
  z poprzedniej sesji.
 4. Analiza stanu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok.
 5. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Frysztak za 2022 rok”.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2023 r. w miejscowości Lubla.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Frysztak.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 31.03.2023 r.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Frysztak.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król