Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w listopadzie 2023 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu listopadzie 2023 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 r. o godz. 9:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 22.11.2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (środa)
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku za 2022 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 23.11.2023 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (czwartek)
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku za 2022 rok.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24.11.2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (piątek)
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza problemu bezdomności zwierząt na terenie gminy.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 27.11.2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (poniedziałek)
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
mgr Ewelina Baje
Podinspektor