Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2023

Program „Asystent rodziny na rok 2023”

Flaga polski - na dole czrwony prostokąt na górze biały
Godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Pracy.
Tytuł programu: Program „Asystent rodziny na rok 2023”.
Dofinansowanie: 1.600,50 zł.
Całkowita wartość: 2.075,00 zł.

Celem Programu jest  pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystenta rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program zakłada dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny.

Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twierdzy  

Flaga polski - na dole czrwony prostokąt na górze biały
Godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Dofinansowano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Nazwa zadania: Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twierdzy  

Dofinansowanie: 100 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:  112 480,00 zł .

Więcej „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twierdzy  „

Przyjmowanie wniosków o dowód osobisty

Szanowni mieszkańcy,

W związku z wdrażaniem nowej wersji systemu Rejestrów Dowodów Osobistych, w dniu 28.12.2023r. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego będzie możliwe tylko do godziny 12:00.

KOMUNIKAT SKIEROWANY DO KONSUMENTÓW WODY Z WODOCIĄGU FRYSZTAK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu  Frysztak, że woda z sieci wodociągowej pobrana w punkcie poboru Stacja Uzdatniania Wody Cieszyna nr działki 427 nadaje się warunkowo do spożycia przez ludzi, w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

Więcej „KOMUNIKAT SKIEROWANY DO KONSUMENTÓW WODY Z WODOCIĄGU FRYSZTAK”

Ogłoszenie o zaopiniowaniu projektu programu ochrony zwierząt na 2024 rok

Wypełniając obowiązek wynikający z art.11.a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 1580 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy Frysztak informuje, że uwagi i propozycje do projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2024 roku można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2024 roku włącznie.

Projekt programu

Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na budynkach gospodarczych

Informuję, że w terminie od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków o dofinansowanie wymiany pokryć dachowych na budynkach gospodarczych z materiałów zawierających azbest . Szczegóły znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2023-15-grudzien-2023-r—12-styczen-2024-r

Informacje udzielane są również przez  pracownika PODR Boguchwała w siedzibie urzędu gminy Frysztak pokój nr 15 tel. 723 977 486

 

 

Prace remontowo – konserwatorskie zabytkowego schronu kolejowego Stępina – Cieszyna

Zakończyły się prace remontowo – konserwatorskie na obiekcie schronu kolejowego w Stępinie. W 2023 r. udało się wykonać zakres V etapu prac. W etapie tym dokonano oprysku środkiem biobójczym na powierzchni 1 850 m2 schronu oraz oprysku środkiem wzmacniającym jego betonowe poszycie na powierzchni 1 850 m2.

Prace remontowo – konserwatorskie w ramach V etapu zrealizowano przy wsparciu finansowym:

  • Województwa Podkarpackiego w kwocie 30 000,00 zł,
  • Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu w kwocie 40 000,00 zł,
  • Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 15 000,00 zł.

Do góry