Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w grudniu 2023 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!
Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w grudniu 2023 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 08.12.2023 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (piątek)
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2024 r.
 2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2024 r.
 3. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2023 r.
 4. Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 11.12.2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (poniedziałek)
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2024 r.
 2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2024 r.
 3. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2023 r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 12.12.2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (wtorek)
Porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2024 r.
 2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2024 r.
 3. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2023 r.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 13.12.2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (środa)
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie wniosków do projektu budżetu na 2024 r.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2024 r.
 3. Przygotowanie planu pracy komisji na 2024 r.
 4. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2023 r.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
mgr Ewelina Baje
Podinspektor