Jesteś tutaj:

Dzień: 2023-12-22

Ogłoszenie o zaopiniowaniu projektu programu ochrony zwierząt na 2024 rok

Wypełniając obowiązek wynikający z art.11.a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 1580 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy Frysztak informuje, że uwagi i propozycje do projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2024 roku można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2024 roku włącznie.

Projekt programu

Do góry